เรื่องราวของเรา

ประวัติบริษัทฯ

บริษัท เพียวกรีน จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หาผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากพืชธรรมชาติและสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์เริ่มแรกประกอบด้วย

ปี 2540 ต่อมาได้มีการเพิ่มหมวดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคและธรรมชาติ ประกอบด้วย

นโยบายผลิตภัณฑ์

ห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยสูง

มีประสิทธิภาพสูง

ผ่านการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ในเรื่องของประสิทธิภาพ

สนับสนุนภูมิปัญญาไทย

ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

Scroll to Top