ช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

Lotus's
Big C
7-11
Central Food Hall
Tops Market
Gourmet Market
Max Value
Foodland
Villa Market
CJ More
HomePro
ไทยวัสดุ
Baan & Beyond
Mega Home
Golden Place
P&F
ตั่ง ฮั่ว เส็ง
UFM FujiSuper
Lemon Farm
Jiffy
Go! Wow

และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

Scroll to Top