ประวัติบริษัทฯ

บริษัทเพียวกรีน จำกัดก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หาผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากพืชธรรมชาติและสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยผลิตภัณฑ์เริ่มแรกประกอบด้วย

  • กำจัดศัตรูพืชและแมลงที่สกัดจากสารสะเดา
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขจากน้ำมันสะเดา

ปี 2540 ต่อมาได้มีการเพิ่มหมวดสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม HOUSEHOLD ประกอบด้วย

  • จุลินทรีย์ GREENMATE SM700
  • สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง
  • เจลล้างมือ Thmmachad (โครงการณ์พัฒนาส่วนพระองค์)

นโยบายผลิตภัณฑ์

การคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย เพียวกรีน
มีนโยบายหลักดังนั้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ
จึงมีความปลอดภัยสูง

มีประสิทธิภาพสูง

ผ่านการทดสอบ
จากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ในเรื่องของประสิทธิภาพ

สนับสนุนภูมิปัญญาไทย

ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศไทย
เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย