เจลล้างมือ ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นเจลใสทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ผ่านการรับรองเรื่องประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  ผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมธรรมชาติPep-permint และ Tree Tea Oil คุณภาพสูง  ปลอดภัยเพียงพอที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า มือของท่านจะสะอาดเพียงพอ ที่จะหยิบของทานเล่น รับประทานได้ด้วยความมั่นใจ หลังจากการใช้เจลโดยไม่ต้องล้างน้ำซ้ำ

ตัวแทนจำหน่าย